Nadzór kierownika budowy

Realizacja budowy wymaga zatrudnienia uprawnionego Kierownika Budowy, który odpowiada za sprawdzanie poprawności wykonania robót (odbiór robót od wykonawcy).
Prowadzi on Dziennik Budowy - zgodnie z Prawem Budowlanym spoczywa na nim odpowiedzialność za realizację prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Oferujemy Państwu pełen nadzór nad prowadzoną inwestycją wykonywany przez doświadczonego Kierownika Budowy.