Kosztorysowanie

Przed przystąpieniem do budowy (na przykład domu jednorodzinnego na zakupionej działce) konieczne jest poznanie rzeczywistych kosztów wykonania planowanego budynku.
Autorzy projektów nie zawsze przekazują Inwestorom wyliczenia kosztorysowe. Jednocześnie z uwagi na ciągłe wahania cen rynkowych często dostarczane przez nich kosztorysy są nieaktualne (dzieje się tak szczególnie w przypadku powtarzalnych, gotowych projektów).
Oferujemy Państwu:
1.      Szczegółowe obliczenie kosztu wykonania budynku (przygotowanie tzw. kosztorysów inwestorskich)
2.      Zliczenie ilości prac do wykonania (przygotowanie przedmiaru robót)
3.  
Sprawdzenie otrzymanych przez Inwestora ofert od potencjalnych wykonawców (zarówno pod względem ilościowym i cenowym).

Dzięki stałej współpracy z projektantami i firmami wykonawczymi posiadamy aktualne dane i duże doświadczenie w opracowywaniu kosztorysów.